Erlandssonkoncernen omfattar idag entreprenadverksamhet samt även fastighetsförvaltning. Bolagets löpande omsättning med dotter- och systerbolag är idag cirka 3,8 miljarder kronor. Koncernens huvudkontor ligger i Kungsbacka söder om Göteborg.
Erlandsson Bygg AB ingår i koncernen där Tomas Erlandsson är VD. Affärsidén är att verka inom ett begränsat antal affärs-områden genom gedigen kompetens och erfarenhet.

Erlandsson Bygg värdesätter en tydlig lokal förankring och har i sina regioner för närvarande 28 kontor. Varje region drivs som ett eget aktiebolag med en lokal VD. Detta för att skapa en närhet och förståelse för den lokala marknaden.

Region Öst täcker idag Mälardalen och Uppland med kontor i Västerås, Enköping, Gävle och Uppsala vilket är vårt huvudkontor. Vår målsättning är att finnas tillgänglig på samtliga orter där vi har uppdrag och avtal med våra kunder.

KALKYLATOR

Tjänsten
Som kalkylator/entreprenadingenjör på Erlandsson arbetar du i en grupp om fyra personer med samma roll. Våra huvuduppgifter är att vinna anbud och att stötta produktionen i de projekt som vi räknat hem. Du kommer närmast arbeta med kalkylchef och även med våra projektchefer och platschefer i produktionen. Du kommer följa projekten från anbud till slutbesiktning, detta gör att du är får en bra bild av hela byggprocessen samt en miljö där du kan utvecklas snabbt. Rollen innebär mycket kontakter både internt men även externt med kunder, leverantörer och underentreprenörer.
Man arbetar i denna roll med processer, rutiner i linje med företagets affärsidé, visioner och mål.
Man arbetar med såväl mindre anbud som större entreprenader/nybyggnationer.

Exempel på arbetsuppgifter är:
· I anbudsskedet upprätta ett anbudsunderlag genom inläsning, uppmätning och beräkning samt sammanställning av material- och entreprenörsofferter.
· Planera och bereda inför produktionsstart tillsammans med projektchef och platschef.
· Ta in offerter på material/tjänster från leverantörer/entreprenörer och utifrån det arbeta fram ett beslutsunderlag.

Man arbetar även med marknad- och kundbevakning samt prisbevakning på marknaden. Arbetet är ganska självständigt.

Arbetsfältet är region öst innefattande Uppsala, Enköpinng, Gävle och Stockholm norra förorter.

Erfarenhet
Vi söker en person med några års erfarenhet som kalkylator/anbudsingenjör inom området byggentreprenader såsom ROT eller husbyggnad.
Du bör har erfarenhet av Officepaketet, tidsplaneringsprogram och kalkylprogram. Du behöver också ha goda kunskaper i svenska och engelska, muntliga såväl som skriftliga. B-körkort krävs.
Det är meriterande om man i något läge har arbetat ute i byggproduktionen som arbetsledare, platschef eller liknande

Egenskaper
Rollen som kalkylator är viktig för företaget vilket innebär att de personliga egenskaperna är viktiga.
Att arbeta som kalkylator/entreprenadingenjör innebär högt tempo inom flertalet projekt, så det krävs god struktur och disciplin. Du har dagligen kontakt med många leverantörer och medarbetare vilket underlättas av att du är en lagspelare med personligt engagemang och affärsmässighet. Vi värdesätter att du självständigt planerar dina arbetsuppgifter och att du prestigelöst och modigt åtar dig dem.


Utbildning
Rätt person har minst en gymnasial utbildning med en byggnadsteknisk inriktning. Det är meriterande med en ingenjörsutbildning med inriktning mot bygg

Placering
Uppsala

Möjligheter
Erlandsson Bygg är ett företag i stark tillväxt och man behöver ständigt duktiga, motiverade medarbetare. Företaget är modernt med korta beslutsvägar. Möjligheterna att med en bra arbetsinsats få en bra personlig utveckling är mycket goda.

Vill du veta mer eller söka tjänsten.
Har du frågor så hör gärna av dig till Glenn Basth Nilsson på Connect Search 070 517 61 81.