Swecon Anläggningsmaskiner AB är auktoriserad återförsäljare av Volvo anläggningsmaskiner i Sverige, de baltiska länderna samt mellersta och norra Tyskland. Vi erbjuder ett komplett sortiment av anläggningsmaskiner, reservdelar, utrustning, service och support. Swecon Anläggningsmaskiner AB har 425 anställda och en omsättning på 2,5 miljarder kronor (2014).

Säljare Östergötland

SÄLJARE ÖSTERGÖTLAND
Rollen innebär att man aktivt skall marknadsföra företagets produkter på ett distrikt i Östergötland. Detta innebär att man skall vårda befintliga kunder och aktivt bearbeta nya kunder. Man kommer i detta arbete att arbeta på fältet och det innebär mycket resande i distriktet men ett fåtal övernattnningar. Man skall tillhandahålla en hög servicegrad till företagets kunder och ha ett tätt samarbete med serviceverkstäderna i Norrköping ochg Linköping. Man kommer löpande att genomgå olika utbildningar.

Erfarenhet
För att lyckas väl skall man ha en bra säljerfarenhet med gott resultat. Man skall ha arbetat som utesäljare i minst 4-6 år och självständigt arbetat med samtliga steg i en klasisk säljprocess. Det är meriterande om man sålt tyngre maskiner eller andra kvalificerade produkter och tjänster. man bör ha arbetat med försäljning som innebär längre säljprocesser och kvalificerad förhandling och finasieringsarbete.

Utbildning
Utbildning är inte den mest avgörande faktorn men en 2-3 årig gymnasieutbildning är ett krav.

Placering
Linköping/Östergötland