Nordomatic har sedan starten 1967 varit det första, och är idag det största, fabrikatsoberoende automationsföretaget för klimatkontroll i Sverige.
Man installerar och driftoptimerar klimatsmarta automationssystem i Svenska fastigheter.
Nordomatic projekterar, konstruerar, tillverkar och installerar leverantörsoberoende byggnadsautomation och levererar servicetjänster inom teknisk förvaltning av byggnader.
Bolaget är experter på att hantera en byggnads teknik och dess energiresurser, att analysera och genomföra tekniska lösningar, samt att övervaka byggnadens energiprestanda.
Nordomatic har landets bredaste erfarenhet inom systemintegration och SCADA/ IT-automationslösningar.
Företagets vision är att vara den ledande samarbetspartnern för helhetslösningar avseende klimatkontroll och energibesparingar i byggnader.
Genom entreprenader och servicetjänster åt fastighetsägare, installations- och byggföretag, erbjuder Nordomatic tydliga affärsupplägg och de smartaste tekniska lösningarna.
• Styr- och reglersystem
• SCADA- lösningar
• Service
• Funktionsåtaganden
• Energioptimeringar
• Drift-, underhålls och övervakningsuppdrag
• Utbildning
De verkar på följande orter: Borås, Jönköping, Stockholm HK, Södertälje, Växjö, Norrköping, Linköping, Malmö, Uppsala och Kalmar
De är indelade i i tre affärsområden; Entreprenad, Service och Syd.
Omsättning 210 miljoner med ett bra resultat.
Antal anställda 135 personer
Idag arbetar de i hög grad med de stora och välkända företagen såsom flera av de stora vägprojekten i Stockholm såsom norra länken, andra exempel är Arenastaden, Vattenfalls nya huvudkontor i Solna, Riksbanken, Uppsala Sjukhus Vasakronan och flera stora gallerior.
Ytterst handlar det om att man skall spara energi åt sina kunder och skapa ett bra , inomhusklimat. De gör allt inom värme, ventilation och regleringen/styrningen.
Bolaget är ägarlett av 10 personer samt att de har en stor extern stark ägare.
HK ligger i Tyresö och där är de cirka 30 personer.

Säljare

Tjänsten
Rollen som säljare/kalkylator innebär att arbeta med kalkyl och offertarbete.
Att aktivt bearbeta kunder. konsulter, fastighetsägare och slutkunder.
Hantera förfrågningsunderlag.
Läsa och skriva anbud och även räkna på anbuden, varje anbud är på cirka 4-6 sidor plus bilagor.
Räkna och specificera mängder och volymer till respektive anbud.
Följa respektive anbud som ger en affär och då göra efterkalkyler.
Medverka i säljmöten var 14e dag.
Dagligen arbeta i företagets affärssystem.(kunder, priser, kundstock etc)
Räkna på tilläggs–/ och ändringsarbeten.
Ha löpande dialog med försäljningschef och projektledare.
Kundmöten varje vecka, ensam eller tillsammans med ngn annan i företaget.
Skapa förutsättningar för utveckling av företagets affärer.
Vårda och underhålla befintliga affärer.
Utveckla det interna samarbetet för ökad kundnytta.

Rollen är en ersättningsrekrytering för Stockholmsregionen.

Erfarenhet
Branscherfarenhet och då från området fastighetsautomation.
Det är en bra erfarenhet att tidigare ha arbetet praktiskt med fastighetsautomation, värme, ventilation, kyla och styr och reglerteknik.
Idag arbetar personen ifråga med försäljning/kalkylering – det är ett krav helst inom området fastighetsautomation eller mycket närliggande detta område.
Det är ett krav att personen har körkort.
Personen måste vara van vid att löpande arbeta med affärssystem/CRM system.
Rätt person är van att räkna på projekt inom fastighetsautomation.
Man bör ha relativt goda kunskaper inom området ovan.
Erfarenhet från arbete inom energiprojektering är mycket meriterande.

Utbildning
Utbildningsnivå är ej den viktigaste urvalsgrunden i detta uppdrag. En två eller trerårig gymnasieskola är önskvärt. Det är meriterande om personen har någon form av elutbildning och då helst inom området styr och reglerteknik samt en bra IT kompetens/utbildning.

Placering
Tyresö