Värmdö Bygg erbjuder tjänster inom Byggentreprenad, Byggservice, Bostadsutveckling och Fastighetsutveckling. De är 120 anställda varav ca 30 är tjänstemän och 90 personer är kollektivare. Företaget omsätter 650 miljoner och har god lönsamhet.

Platschef

Tjänsten
I rollen som platschef ingår det att se till att byggarbetsplatsen bedrivs i enlighet med upprättande planer och ekonomiska mål samt i överensstämmelse med företagets policy och ledningssystem. Personen skall ta initiativ till att införa förbättringar av metoder och tekniska lösningar. Platschefen skall arbetsleda blockchefer, projektingenjörer, KMA-ingenjörer, arbetsledare och mätningstekniker.
Platschefen ansvarar för allmänna personalfrågor som rör tilldelade personal i projektet. Vid behov hänskjuter Platschefen personalfrågor till företagets personalansvarige. Platschef ansvarar för att projekten bedrivs i enlighet med företagets kvalitetssystem, att överenskomna kvalitetsmål uppfylls, att systemtekniska mätningar av kvaliteten genomförs samt att rapportering sker till projektledaren.

Erfarenhet
Person skall ha en gedigen erfarenhet inom byggbranschen, och haft en likande roll i minst 5 år.

Utbildning
Inget krav på utbildning. Rätt person bör ha en sedvanlig byggnadsutbildning

Placering
Stockholm