Värmdö Bygg erbjuder tjänster inom Byggentreprenad, Byggservice, Bostadsutveckling och Fastighetsutveckling. De är 120 anställda varav ca 30 är tjänstemän och 90 personer är kollektivare. Företaget omsätter 650 miljoner och har god lönsamhet.

Projektledare

Tjänsten
Projektledaren har ett övergripande ansvar för två eller flera byggprojekt i storleksklassen 100-150 Milj SEK. Sedvanliga arbetsuppgifter ingår såsom att leda och samordnar projekteringsarbetet, ansvara för planerad ekonomi och tidsåtgång följs. Projektledaren bistår också platschefen i frågor som rör arbetsplatsens organisation och personal. Projektledare har ansvar för planering av projektekonomi inom sitt verksamhetsområde. Projektledaren ansvarar för sammanställning och rapportering av projektavstämningar. I rollen ingår även att ansvara för löpande kalkylering och reglering av PM och ÄTA. Personen bereder och lämnar anbud gällande PM inom ramen för pågående projekt.

Erfarenhet
Person skall ha en gedigen erfarenhet inom byggbranschen, gärna har varit platschef i cirka 5 års och konkret projektledareerfarenhet på 2-3 år. Alternativt att personen är en mycket duktig platschef med potential. Personen bör i sina projekt ha haft två-tre platschefer under sig samt ytterligare 50-60 kollektivare.

Utbildning
Rätt person bör ha sedvanlig byggnadsutbildning. Övrig utbildning är meriterade men ej ett krav.

Placering
Stockholm