Företaget är ett svenskt välkänt företag inom miljöåtervinning och renhållning med verksamhet i totalt fem länder och en omsättning på cirka 1.5 miljarder. I Sverige, som är den dominwerande delen av bolaget, är man spridd över hela landet och arbetar helt med företagskunder. Företaget arbetar även med en ganska omfattande internationell tradingverksamhet. Huvudkontoret för denna division ligger i Örebro.

LOGISTIKCHEF SVERIGE

Tjänsten
Personen i denna position är ansvarig för den framtida utvecklingen av divisionens logistiksarbete. Rollen innebär att tillsammans med sveriges olika regioner med dess personal samt ansvariga chefer utveckla och kontinuerligt förbätta logistikarbetet inom disvisionen. Man är ansvarig för framtagande och förfinande av arbetsmetoder, mätsystem, utbildning, jämförbar statistik, processer, mål och uppföljning. Arbetet innebär att driva och att delta i centrala och lokala förhandlingar samt i olika projekt inom sitt eget eller närliggande områden.

Erfarenhet
Rätt persom för denna roll har en liknande position idag och kommer helst från branschen eller annat logistikorienterat företag. Erfarenheten bör komma ifrån annan närliggande verksamhet vilket kan vara från industrin, dagligvarubranschen, rikstäckande kedjeföretag, bygg- eller transportbranschen eller liknande. Erfarenheten från liknande arbete bör vara 5-6 år eller mer.
Erfarenhet från förhandlingar. projektarbete, samt rikstäckande verksamhet är viktig.

Utbildning
Akademisk utbildning troligen inom logistik, civilekonom eller civilingenjör, detta är dock inte ett krav för rollen.

Placering
Örebro