Företaget är ett svenskt välkänt företag inom miljöåtervinning och renhållning med verksamhet i totalt fem länder och en omsättning på cirka 1.5 miljarder. I Sverige är man spridd över hela landet och arbetar mot såväl företag som konsument. Företaget arbetar även med en ganska omfattande internationell tradingverksamhet.

REGIONCHEF MITT

Tjänsten
Personen i denna position är ansvarig för region mitt Sverige vilket innefattar att utveckla regionen såväl kort som långsiktigt. Rollen innebär ett fullt kostnads- och personalansvar. Man är ansvarig för såväl all personalutveckling samt regionens kund och säljutveckling på de 6 orterna i regionen. Arbetet innebär alla förekommande chefsarbetsuppgifter samt att driva och att delta i olika projekt inom sitt eget eller närliggande områden.Tjänsten rapporterar till chefen för Service Sverige placerad i Örebro.

Erfarenhet
Rätt persom för denna roll har en liknande chefsposition idag och kommer helst från branschen eller annan närliggande jordnära verksamhet vilket kan vara från industrin, bygg- eller transportbranschen eller liknande. Erfarenheten från liknande arbete bör vara 5-6 år eller med. Det är meriterande med erfarenhet från logistikarbete eller bransch. Personen måste vara van vid ett eget ansvar för personal samt fullt kostnads och intäcktsansvar.

Utbildning
Akademisk utbildning ärett krav och då helst civilekonom eller motsvarande.

Placering
Göteborg